Föreläsning

"Musiken som livlina" är både en föreställning och en föreläsning där musiken hjälper till att få budskapet att nå in kraftfullare och ända in i hjärtat.

Annika berättar om sin uppväxt på ett underhållande sätt, men tar också upp svåra frågor som ett barn kan brottas med när det inte förstår vad det är som är fel eller får fel självbild.

ADHD kan också skilja sig från pojkar och flickor och det är inte sällan skolan missar flickornas symptom. Det och många frågor som kostens betydelse tar Annika upp i sin föreläsning.

Vi får också lära oss mer om musiken påverkan på signalsubstaner, och om hur de exekutiva funktionerna i hjärnan påverkas av musikutövande.

Annika har självmedicinerat sig med musik i hela sitt liv utan att ha förstått att det är just det hon gör.

"Det kunde lika gärma blivit en annan drog.

Musiken är stormens öga, där allt står stilla för en stund.

Och livlinan som drog upp mig när jag drunknade ibland”.